| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Gesprekken over Kinderrechten

Page history last edited by PBworks 4 years, 5 months ago

 

 

Leren hoe je met elkaar denkt, praat en leert.

Bij het opzetten van de uitdagingen in de Circle is gekozen voor een variatie van vormen om samen te werken, te leren en verwonderen over het thema kinderrechten. Als docent kies je voor jouw groep de beste vorm die motivatie, betrokkenheid en inzet los maakt.We richten ons op keuze en gebruik van leeractiviteiten, tools en materialen om leerlingen te activeren en stimuleren. Om ze uit te dagen zich bewust te worden van hun eigen kinderrechten en die van andere, over hun grenzen heen. Hoe leren we niet alleen óver elkaar, maar vooral ook mét en van elkaar? Hoe kunnen we het leren in de Learning Circles versterken en de aanpak van de uitdagingen met leerlingen bespreken. Het begint allemaal met open en veilige gesprekken, waarin kinderen leren dat ze hun eigenheid mogen laten zien en het vertrouwen krijgen, om eigenaar te worden van hun eigen leren.

 

Filosoferen over kinderrechten
Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. Bij het filosoferen doet de docent een stap terug en faciliteert. Dit betekent dat je niet mee mag filosoferen en het gesprek van de leerlingen moet volgen: 'follow the community where it leads to'. We zijn gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de kinderen de agenda.

 

Begin met het bekijken van de doordenk-vragen:

Deze vind je in de voorstel-fase, in de Uitdagingen-fase en als pdf's in de zijbalk. Laat ze zien op een scherm of beter nog: print ze uit en deel ze uit. Zo maak je in je groep een goede start. Laat je leerlingen in kleinere groepjes verder gaan met het gesprek en bespreek de uitkomsten met de hele groep.

 

Als je verder wilt gaan met gesprekken:  

Dan gebruik je deze 'Handout' en de kaartjes hieronder.
Ze werden gebruikt tijdens een training van Alexandra Bronsveld van het Centrum voor Humanistische Vorming:

Handout 'Filosoferen over Kinderrechten’ 

 

Kaartjes over veilig en vrijheid.pdf 

Kaartjes met doorvraag-vragen.pdf

Kaartjes met droomvragen.pdf

 

Aanvullende vragen om tot een goed gesprek te komen vind je ook op deze pagina.


 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.